சன்னலோரம்

Uncategorized

 

காலைநேரப் பேருந்து பயணத்தில்

சன்னலோர இருக்கையில்
ஒட்டிக் கொள்கிறேன்
பனிக்காற்றில் முகம் நனைக்க
காட்சிகளில் மனம் புதைக்க
கடந்து போகும் கோவில்களில்
வேண்டிக் கொள்ள!

மழை முத்தங்கள்

Uncategorized

நண்பகல் சுட்டெரித்த 100° க்கு
100 ன் மடங்குகளாய்
மழைத் துளிகளின் முத்தம்!
மேகங்களின் கருணை!
-கு.பாரதிமோகன்.

http://www.fb.com/bharathimohan.gurusamy
http://www.fb.com/bharathimohan.kavithaikal