காதல் மட்டும்

Slides..., Uncategorized

5e8fa26081e5eca86c

Advertisements

சன்னலோரம்

Uncategorized

 

காலைநேரப் பேருந்து பயணத்தில்

சன்னலோர இருக்கையில்
ஒட்டிக் கொள்கிறேன்
பனிக்காற்றில் முகம் நனைக்க
காட்சிகளில் மனம் புதைக்க
கடந்து போகும் கோவில்களில்
வேண்டிக் கொள்ள!

மழை முத்தங்கள்

Uncategorized

நண்பகல் சுட்டெரித்த 100° க்கு
100 ன் மடங்குகளாய்
மழைத் துளிகளின் முத்தம்!
மேகங்களின் கருணை!
-கு.பாரதிமோகன்.

http://www.fb.com/bharathimohan.gurusamy
http://www.fb.com/bharathimohan.kavithaikal