எனது கவிதைகள்

Slides...

luv 1 2 3 4 bharathi-1 dream karpanai

Advertisements

என் வரிகளில் … என் எண்ணங்கள் …!

Slides...

en kanavellaam <3

en kanavellaam ❤

I’m waiting for you to love you <3

Slides...

i am waiting for you to love you !

i am waiting for you to love you !

ஒற்றை பார்வையில் உயிரைப் பறிக்கும் வித்தையை இன்று கண்டேனடி உன்னிடம் !

Slides...