கள்ளமின்றி நேசிக்கிறேன்

Uncategorized

DSC02245 copy

Advertisements

சன்னலோரம்

Uncategorized

 

காலைநேரப் பேருந்து பயணத்தில்

சன்னலோர இருக்கையில்
ஒட்டிக் கொள்கிறேன்
பனிக்காற்றில் முகம் நனைக்க
காட்சிகளில் மனம் புதைக்க
கடந்து போகும் கோவில்களில்
வேண்டிக் கொள்ள!

முதல் நேசம் !!!

Uncategorized

முதல் நேசமே !
உன் நினைவுகள்
எனைத் திண்டிச் செல்கையில்
பூக்களின் மணமும்,
சாரலின் குளிரும் ,
என் ஆழ்மனதில் உணர்கிறேன்!
காதலென்று அறியா பருவத்தில்
மொட்டு விடும்
முதல் நேசம் !!!
-gurusamy bharathimohan