சன்னலோரம்

Uncategorized

 

காலைநேரப் பேருந்து பயணத்தில்

சன்னலோர இருக்கையில்
ஒட்டிக் கொள்கிறேன்
பனிக்காற்றில் முகம் நனைக்க
காட்சிகளில் மனம் புதைக்க
கடந்து போகும் கோவில்களில்
வேண்டிக் கொள்ள!

முதல் நேசம் !!!

Uncategorized

முதல் நேசமே !
உன் நினைவுகள்
எனைத் திண்டிச் செல்கையில்
பூக்களின் மணமும்,
சாரலின் குளிரும் ,
என் ஆழ்மனதில் உணர்கிறேன்!
காதலென்று அறியா பருவத்தில்
மொட்டு விடும்
முதல் நேசம் !!!
-gurusamy bharathimohan