மழை நாள் 

Uncategorized

​அதிகாலை

மழைவிட்டத் தென்றல் காற்று

ஜன்னலோர இருக்கையில்

பேருந்துப் பயணம்

அழகியதொரு உணர்வு!
– பாரதிமோகன் கு