#வர்ணம்

Uncategorized

#வர்ணம்
வானத்தில்
வண்ணங்களால் அழகானது வானவில்,
மனிதர்களில்
வர்ணத்தால் அழிகிறது ஒற்றுமை!
//வர்ணம் – சாதி முறை.
– கு.பாரதிமோகன்.

http://www.fb.com/bharathimohan.gurusamy
http://www.fb.com/bharathimohan.kavithaikal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s