நண்பனுக்கு…

Uncategorized

எம் மனதினுள்
நாட்குறிப்பின் பக்கங்கள்
முன்னோக்கி புரள்கிறது
காட்சிகளால் விளக்குகிறது
நண்பர்களின்
மெய் முகங்கள் தெரியுதே
எனக்கான இடம் புரிகிறேன்
காலம் கடந்து
அறியாமை அறிகிறேன்.,
உண்மை நட்பிற்கு
வணக்கம் நண்பனே!
-கு.பாரதிமோகன்.

http://www.fb.com/bharathimohan.gurusamy
http://www.fb.com/bharathimohan.kavithaikal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s