நண்பர்களுக்கு…

Uncategorized

என்னுடன் தங்கள்
நட்பைப் பகிர்ந்த
இனியவர்களே!!!
இரவு வணக்கம்.
நட்பெனும்
தீஞ்சுவையை உணர
உள்ளத்தால் இடமளித்தவர்களுக்கு
ஓராயிரம் நன்றிகள்.!
-குருசாமி பாரதிமோகன்.

http://www.fb.com/bharathimohan.gurusamy
http://www.fb.com/bharathimohan.kavithaikal

Advertisements

One thought on “நண்பர்களுக்கு…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s