தவிப்பு!

Uncategorized

என்னதான் செய்தாயோ எனை
எனக்கேதும் புரியவில்லை.,
நிலையின்றி மிதக்கிறது
நீயின்றி தவிக்கிறது
என் நெஞ்சம்.!
விடை தேடுகிறது
என் நொடிகள்.!
– குருசாமி பாரதிமோகன்.

http://www.lovablemoments.wordpress.com
http://www.fb.com/bharathimohan.kavithaikal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s