முதல் நேசம் !!!

Uncategorized

முதல் நேசமே !
உன் நினைவுகள்
எனைத் திண்டிச் செல்கையில்
பூக்களின் மணமும்,
சாரலின் குளிரும் ,
என் ஆழ்மனதில் உணர்கிறேன்!
காதலென்று அறியா பருவத்தில்
மொட்டு விடும்
முதல் நேசம் !!!
-gurusamy bharathimohan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s