இவள்

Uncategorized

கனவென்னும் உலகில்
நிலவு அவள்.
கவிதையென்னும் வானத்தில்
வரிகள் அவள்.
நேசமென்னும் பிணைப்பில்
அன்பு இவள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s