முதல் புன்னகை…

Uncategorized

அவள் வீசிப்போன
ஒரு சிறு புன்னகையில்,

 

வீழ்ந்துதான் கிடக்கிறது
என் சிந்தையின் கிளைகள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s