காலை பொழுது

Uncategorized

உன்னால் நேசிக்கப்படவே

ஜன்னலுக்கு வெளியே உலகம்.

திறந்திடு ஜன்னலை

மனதையும் கொஞ்சம் 🙂

தென்றலும் உனைத் தழுவட்டும்

பூக்களும் உன்னிடம்

புன்னகை கற்கட்டும். 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s