நண்பர்கள்

Uncategorized

நடை பழகும்
மழலை போல,
கவிதை பழகுகிறேன்.
கற்று தரும் தாய் போல
இங்கும் சிலர்….
என் நண்பர்களாக.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s