புன்னகைக்கிறேன்

Uncategorized

அதிகாலை நொடிகளில்….
பனித்துளிப் பட்டு
மலர்கள் சிரிக்கின்றன.
நேசங்கள் பெற்று
நானும் புன்னகைக்கிறேன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s