பொய்க்கா நேசம்!!

Uncategorized

தவறி நடந்த தவறுகளால்
நேசம் பொய்க்கலாம்
இருப்பினும்…
நேசித்த இதயம்
ஒருபோதும் பொய்ப்பதே இல்லை!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s