நேசம் என்ற உலகிலே!!!

Uncategorized

இமைக்கின்ற நொடிகளில் கூட
கனவுகள் வந்து வந்து போகும்
அழகான இந்த வாழ்க்கையில்
நேசம் என்ற உலகிலே!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s