கொஞ்சம் கொடு

Uncategorized

அன்புள்ள காதலிக்கு!!!!
உன் கரங்கள் கொடு
நான் பிடித்து நடக்க.
வார்த்தைகள் கொடு
இதயத்தில் வரைந்துக்கொள்ள.
இதயம் கொஞ்சம் கொடு
உன்னைக் காதலிக்க.
நாட்கள் கொடு
நாம் ஒருவராக வாழ. !!! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s