முடிவில்லா நேசம்

Uncategorized

யுகங்களைக் கரைப்பாள் பேச்சாலே!

மனதை வருடினாள் புன்னகையாலே!

இதயம் நுழைந்தாள் அன்பாலே!

துணையாக வந்தாள் காதலாலே!

துன்பம் தொலைத்தாள் ஆறுதலாலே!

கடைசி வரை வந்தாள் நேசத்தாலே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s