ஆசையில் ஓர் தினம்…

Uncategorized

ஒரு சிற்றுண்டி சாலையில்
உன் கரங்கள் பிணைந்திருக்க
உணவு காத்திருக்க
நாம் காதலிக்க
விழிகளிலே நேசம் பேச
இதழ்களில் புன்னகை கசிய
நொடிகளைக் கரைப்போமே!
அன்பே!!!
மூழ்கிய இன்ப ஆழியில் !!! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s