நாம் ஒருவர்

Uncategorized

நீயும் நானும்

தனியே நடக்கும்

காதல் தடத்தில்

அழகாக மலர்கின்றன

நேச மலர்கள்

அவை – உன்

புன்னகையில் சிரிக்கின்றன 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s