மழை…

Uncategorized

முதல் துளி

உன் மீது

மறு துளி

என் மீது

இறுதியில்…

இருவருமே நனைந்துவிட்டோம்

விட்டுக்கொடுக்காத அன்பின் மழையில்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s