பெண்ணே…

Uncategorized

காலைநேரப் பனிக்காற்றின் ஈரத்தில்

உன் ஸ்பரிசம் உணர்ந்தேனடி!

அதிகாலைக் கதிரவனின் ஒளியில்

உன் அன்பை உணர்ந்தேனடி!

பறவைகளின் இசையில்

உன் மனதை உணர்ந்தேனடி!

மலர்களின் அழகில்

பெண்ணே!!!!!

உன்னையே உணர்ந்தேனடி!..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s