தேவதையே!!!!

Uncategorized

உலகம் மறந்த

நொடிகள் வேண்டும்

அவையெல்லாம்…

உன்னுடனே வேண்டும்

உன் கரம் பற்றி

புன்னகையில் காரைந்து

விழியும் விழியும் கதைக்க

என் காதலாக

நீ வேண்டும்

என் தேவதையே!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s