மொழி தேவை இல்லை

Uncategorized

உன் புன்னகை

உன் காதல்

உன் கண்ணீர்

உன் அழகு

உன் ஆசை

உன் பார்வை

எல்லாமே கவிதைகள்

மொழியின்றி புரியும்… 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s