நாம்…

Uncategorized

நாம்

என்ற சொல்லில்

நிறம் இல்லை

மணம் இல்லை

சுவை இல்லை

இருந்தும் பிடிக்கிறது

நீயும் நானும் வாழ்வதால்.

Advertisements

2 thoughts on “நாம்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s