எனது தோழிக்காக…

Uncategorized

ஆழ்கடல் அமைதி இரவில்

முத்தாகப்  பிறந்தாள் பூமகள்,

அவள் செவ்விதழ் மலர

பிறப்பித்தேன் சில வரிகள்,

அழகிய தேவதை அவள்

அன்பில் சிறைப்பட்டாள்,

மெல்லிய எண்ணம் கொண்டு

எனை….

ஆட்கொண்டாள் கனவுகளாக,

கண்ணுறங்கு தோழியே

காவல் நிற்கும்

உன் இனிய எண்ணங்கள்.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s